Skråmträskmodellen

AFTER ACTION REVIEW

Utvärdering, reflektion och analys är en vital del i  företagets utveckling. Om ni redan jobbar med detta och är nöjda med era verktyg så grattis och fortsätt med det! Är ni däremot nyfikna på en strukturerad och effektiv metod för att utvärdera en händelse så har jag ett bra verktyg för detta. Det finns en studie som vi hänvisar till längre ner som visar att företag som kontinuerligt utvärderar sin verksamhet enligt AAR ökar sin effektivitet med 25%.

 

METODEN

After Action Review kommer från början från den amerikanska militären, de har använt insatsen för ett aktivt lärande när det utvärderat en insats. Med frågorna som ställs blir det tydligare att sätta mål och analysera om målet uppnåtts, hur vi nådde dit, varför vi inte nådde dit och vad vi ska lära oss av processen? Verktyget har hjälpt teamen att förstå målet och vad de behöver göra för att uppnå det.

Jag har använt metoden inom arbetet i Räddningstjänsten där vi kontinuerligt analyserar våra insatser, vi kallar det för insatsutvärdering. Metoden i sig är inte patentskyddad och det går att googla sig till det mesta. Fördelen med att ta in mig är att jag har en två dagars dialogledarutbildning i metoden. Jag kan hjälpa er komma igång och ge er nycklar och verktyg för att arbetet ska flyta smidigt framöver.

NÄR SKA METODEN ANVÄNDAS?

En After Action Review passar bra att använda efter en specifik händelse (rådande pandemi till exempel), en rekryteringsprocess, en uppstart av en ny avdelning, omorganisation, start av en ny produktionslina. Den går att använda varje gång ni vill utvärdera ett arbete helt enkelt. Den går till och med att köra efter ett möte för att utvärdera möteskulturen på en arbetsplats.

Vi ställer frågor inom fyra faser av händelsen, svaren som finns i gruppen (eftersom det är de som kan verksamheten) resulterar i en action list i tre kolumner.

Källhänvisning: Tannenbaum et al. 2012, Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis.