ERBJUDANDEN

Vi erbjuder olika paket för att kunna anpassa vårt erbjudande efter dina unika behov. Se filmerna där vi berättar om våra metoder och erbjudande.

Du kan även boka ett möte genom knappen i slutet av filmklippen ”Skapa förutsättningar för varandra att lyckas”.

Skapa förutsättningar för varandra att lyckas - Del 1

Att behandla andra som de vill bli behandlade skapar en känsla av gemenskap och trygghet som gör det lättare för alla att slappna av och koncentrera sig på att leverera i arbetet.                

Du kommer att hjälpa andra att växa och trivas och känna sig värdefulla.

Skapa förutsättningar för varandra att lyckas - Del 2

Att aktivt söka efter positiva beteenden och händelser att bekräfta och lyfta är lika inspirerande som effektivt. Rättsökare bidrar till en coachande och uppmuntrande kultur på arbetsplatsen.

Vad tror du skulle hända med stämningen på jobbet om vi oftare fick höra vad vi gjort rätt än tvärtom?

Skapa förutsättningar för varandra att lyckas - Del 3

En välformulerad värdegrund kan göra underverk om vi tillsammans är överens om vad den betyder och hur vi lever upp till den. Det är inte orden i sig utan hur vi i slutändan beter oss som gör skillnad.

Då behöver vi också bli bra på att tala om vad vi förväntar oss av varandra.

Skapa förutsättningar för varandra att lyckas - Del 4

Rutiner skapar förutsättningar för individen att lyckas. Med rutiner frigör ni kapacitet att också kunna göra avsteg och lösa problem vartefter de uppstår. Är er rutin att vi gör som vanligt eftersom det brukar funka? Då behöver ni nya rutiner för att utvecklas.

Rutinerna har hjälpt mig många gånger ute på olyckor. De har också givit mig en trygghet att våga experimentera när första åtgärden inte fungerar.

Skapa förutsättningar för varandra att lyckas - Del 5

Definiera tillsammans hur ni ska bete er mot varandra och andra. Tydliga spelregler skapar trygghet och gör det lättare för alla att bidra till en produktiv och positiv kultur på arbetsplatsen.                                        

Att skapa en stödstruktur för hur vi agerar i olika situationer gör skillnad. Hur hanterar vi problem, till exempel? Hur gör vi när någon inte följer spelreglerna?

Skapa förutsättningar för varandra att lyckas - Del 6

Låt feedback och kontinuerlig utvärdering vara en del av överenskommelsen. Stäm av med organisation och grupp vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Förutsättningar och behov ändras konstant.                                                 

När vi följer upp visar vi dessutom att den uppgiften vi följer upp är viktig, på så sätt bekräftar du även individen framför dig

PROCESSEN - 5 TRÄFFAR

Processen är vårt heltäckande erbjudande och här ses vi under 4 veckors tid för att ni ska få verktygen för att lyckas. Första veckan jobbar vi med individens unika behov för att sedan andra veckan gå in på gruppens potential. Tredje veckan vi ses går vi in på spelregler för organisationen som vi tar fram tillsammans. Fjärde veckan justerar vi spelreglerna och tittar på hur vi kan implementera dem i vardagen. Vi avslutar med en uppföljning för att säkerställa att era nya arbetssätt och rutiner efterföljs samt tittar på ifall något behöver justeras eller utvecklas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

FÖRELÄSNING

Vi erbjuder föreläsningen för dig som vill ha en introduktion till Skråmträskmodellen. Under föreläsningen går vi igenom 6 punkter som gör stor skillnad för er arbetsplats när det gäller både trivsel och resultat. Detta kommer i sin tur göra er mer attraktiv för medarbetare, kunder och partners. Föreläsningen är 1,5-2 h.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

SAMSYN

Ibland går vi in i nya skeenden på en arbetsplats, eller vi kanske startar en helt ny avdelning eller företag. Även om vi har möten och planering är det lätt hänt att vi inte riktigt har samma förväntningar på varandra och åtagandet. Det är viktigt att ha en samsyn i organisationen och det är det vi går igenom under detta erbjudande. Paketet skräddarsys efter era behov och önskemål och vi ses 1-3 gånger.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

PROCESSEN - LUNCH TILL LUNCH

Under processen ”Lunch till lunch” träffas vi under ett dygn och jag hjälper er organisation att möta utmaningar på ett mycket bättre sätt än tidigare. Detta paket är en komprimerad version av ”Processen fem träffar” där vi går igenom samma delar men under enbart 2 dagar tillsammans.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

LEDARSKAP

Ledarskap är grunden i alla företag. Vill du ha hjälp att utveckla ditt ledarskap? Detta är ett paket som riktar sig till ledningsgrupper och företagsledare. Som ledare är det din uppgift att hålla medarbetarna motiverade och i detta paket får du verktygen för att förbättra ditt ledarskap i din organisation.                                          

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Vill du ha våra senaste nyheter?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev