Skråmträskmodellen

OM OSS

Grundare Mikael Lundgren

– Det är min fasta och fulla övertygelse att människor är goda. Det som händer i vardagspusslet är att vi glömmer bort att vara den positiva kraft vi faktiskt är.

Vi har alla saker i vår ryggsäck och jag har inget trollspö jag viftar med så att allt blir bra. Däremot har jag tankar om hur vi ska bete oss mot varandra på en arbetsplats. Jag vill hjälpa er att odla trivsel och en positiv kultur på arbetsplatsen.

En grupp är så stark som medlemmarna låter den vara. Viktigt att komma ihåg är dock att vi alla är individer och att den som inte trivs behöver få uttrycka varför. Så länge det görs med ambitionen att utveckla arbetsplatsen åtminstone.
Tänk om arbetsplatsen var ett ställe där individen kunde gå och känna sig trygg. Tänk om vi hade en kultur där vi såg olikheter som en tillgång och styrka. Ju mer vi lyfter varandra desto bättre presterar vi. Min slutsats är således att med ett målmedvetet och långsiktigt arbete kan vi hjälpas åt. Ledning och medarbetare odlar fram det här tillsammans.

Min tanke om gruppdynamik

MIN BAKGRUND

Efter 20 år inom Räddningstjänsten där jag arbetat och utbildat i krissituationer får jag nu använda min erfarenhet till att utveckla arbetsplatser där trivsel skapar resultat. Min grundinställning som instruktör har alltid varit att alla ska med, för det blir en fantastisk resa när individen går från att vara osäker och utesluten till trygg och delaktig.

Jag är van att möta människor under den värsta dagen i deras liv. Ett arbete som ställer höga krav på ett empatiskt och professionellt bemötande. Ett arbete jag och mina kollegor aldrig hade klarat av om vi inte utvecklat metoder för ge varandra stöd. Och det som fungerar i kris kan faktiskt skapa underverk i vardagen.

 

"Namnet kommer från Skråmträsk där jag bor. En by som kännetecknas av en naturlig hjälpsamhet och omtanke som jag är stolt av att vara en del av. En stolthet jag nu hjälper till att skapa på arbetsplatser i norra Sverige."