SÅ HÄR GÅR DET TILL

Skråmträskmodellen bygger på att dela verkliga situationer och tillsammans komma fram till hur vi kan utveckla vårt sätt att hantera dem och se nya möjligheter. Detta genom logik, noggrannhet och lärande samtidigt som vi förbättrar våra relationer, ökar engagemanget och har roligt på vägen!

Vid det första tillfället träffas vi och har ett möte med alla medarbetare för att kunna lägga upp workshopen så optimalt som möjligt för just er.

Vid andra tillfället har vi en workshop då vi genom dialog i mindre grupper tar fram förslag till spelregler baserade på just er arbetsplats och medarbetarnas tillvaro och förutsättningar. Spelreglerna rör exempelvis hur vi behandlar och ger varandra feedback samt hur vi hanterar situationer när någon inte agerar efter vad vi gemensamt kommit fram till. Här är det viktigt att alla får möjlighet att komma till tals och att inte att kompromissa sig fram till konsensus.

För att ni ska få en helhetsbild över vad vi kommit fram till så sammanställer jag materialet som jag sedan presenterar för beställaren och gruppen före leverans. 

Symbol skramtraskmodellen

PROCESSEN

Skråmträskmodellen har formats för att grupper och hela organisationer tillsammans ska få vara med och bygga de sociala spelreglerna på arbetsplatsen.

En trygg arbetsplats

Tänk om arbetet var en plats där individen kan känna sig trygg? Tänk om vi hade en kultur där vi såg olikheter som en tillgång och styrka?

Livspusslet

En grupp är så stark som medlemmarna låter den vara. Eftersom vi alla är olika som individer behöver den som inte trivs få uttrycka varför och hur den kan bli hjälpt till att trivas.

Lyfta varandra

Ju mer vi lyfter varandra desto bättre presterar vi. Med ett målmedvetet och långsiktigt arbete kan vi hjälpas åt att odla fram det.

RESULTATET
- Era egna spelregler

Era spelregler levereras som en smidig folder och digital presentation som innehåller information kring arbetet vi gjort tillsammans, samt de spelregler och rutiner för uppföljning vi gemensamt kommit fram till. Foldern kan även användas som en checklista vid exempelvis arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, och kan utgöra är en naturlig del av ert systematiska arbetsmiljöarbete och en bra grund till personalhandbok.

Leveransen innehåller även en uppföljning efter 1–3 månader för att säkerställa att ni har verktyg och en plan framåt. Nu åker vi!