Skråmträskmodellen

VAD ÄR SKRÅMTRÄSK-
MODELLEN?

Skråmträskmodellen har formats för att grupper och hela organisationer tillsammans ska få vara med och bygga de sociala spelreglerna på arbetsplatsen. Att förlita sig på oskrivna regler och sunt förnuft kan ofta skapa osäkerhet och en fri tolkning av vad det är som gäller. Med tydliga riktlinjer blir arbetet istället mer flexibelt och skapar en stabilitet för hela organisationen. Studier visar att hövlighet på jobbet kan minska sjukfrånvaron på företaget.

Med Skråmträskmodellen får ni dokumenterade spelregler som hela organisationen förstår och känner sig delaktiga i att ha arbetat fram, då varje medarbetare blir uppmärksammad och får vara med och påverka.

Spelreglerna är även ett enkelt sätt att följa upp och utveckla trivseln på arbetsplatsen allt eftersom organisationen och omvärlden förändras. 

TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

Tänk om arbetet var en plats där individen kan känna sig trygg. Tänk om vi hade en kultur där vi såg olikheter som en tillgång och styrka?

Livspusslet kan lätt få oss att glömma vilken positiv kraft vi är och i vilken utsträckning vi påverkar vår omgivning. En grupp är så stark som medlemmarna låter den vara och eftersom vi alla är olika som individer behöver den som inte trivs få uttrycka varför och hur den kan bli hjälpt till att trivas. 

Ju mer vi lyfter varandra desto bättre presterar vi. Med ett målmedvetet och långsiktigt arbete kan vi hjälpas åt att skapa betydelsefulla relationer som i sin tur ger bättre resultat, från ledning till medarbetare.