skråmträskmodellens

fördelar

Med Skråmträskmodellen får ni dokumenterade spelregler som hela organisationen förstår och känner sig delaktiga i att ha arbetat fram. Dessa spelregler sätter grunden för ert företags kultur vilket leder till:

Ökad arbetsglädje
högre lönsamhet
Ökad närvaro
mer Engagerade medarbetare
Grupp av människor som håller hand

"Med över 20 års erfarenhet från operativ räddningstjänst då jag gått från nyutbildad brandman till instruktör och därefter befäl, så har jag god erfarenhet av att både leda och vara en i gänget."

Bild på Mikael lundgren
Mikael Lundgren
GRUNDARE SKRÅMTRÄSKMODELLEN

Struktur, glädje, gemenskap & uppföljning

Med Skråmträskmodellen får ni tillsammans på arbetsplatsen utforma era egna spelregler som är skräddarsydda för just er arbetsplats och era medarbetade. Vi har ett stimulerande klimat där varje medarbetares åsikter uppmärksammas och är betydelsefulla för att vi ska kunna uppnå en gemensam struktur. Genom teamwork och samarbete sätter ni era regler samtidigt som vi har roligt och förbättrar våra relationer med varandra. Med hjälp av tydliga regler blir ert arbete mer flexibelt och ger organisationen en stabil grund. Vi följer alltid upp och sammanställer det ni kommit fram till för att det sedan ska vara logiskt och enkelt för er att bemästra detta i praktiken.

VILL DU VETA MER?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev